Fyllinger

Kompositt limes fast

En liten skade eller et hull på en fortann reparerer man vanligvis med en plastfylling. Plastfyllingen er tannfarget og normalt legges fyllingen i løpet av et besøk. Ofte stemmer fargen svært bra med tannas egen farge, men noen skader er vanskeligere å få estetisk perfekte. Plastfyllingen limes til tanna, noe som gir en tett og holdbar fylling, men er hullet stort og tyggebelastningen høy, holder plastfyllingsmaterialet dårligere over tid. I mange tilfeller er det da bedre å satse på en eller annen type krone. Men av og til legger vi likevel en plastfylling.

Det er viktig at tanna er ren før man begynner å legge en fylling. Derfor fjerner vi eventuell karies og gamle fyllinger. Hvis det er vanskelig og holde det tørt rundt hullet når vi legger fyllingen, bruker vi av og til en gummiduk som plasseres over tanna.

For at fyllingen skal få riktig form, benytter vi ofte et bånd som for anledningen formes rundt tanna.

Behandlingen er hele tiden smertefri. Med spesielle vaskemidler rengjøres og forberedes tanna for fyllingen.

En plastfylling er omtrent som modelleire i konsistensen. Vi legger plastfyllingen på tanna og skaper så en riktig form ved hjelp av små instrumenter. Når vi er fornøyde med formen, stivner plastfyllingen ved hjelp av et "blått lys".

Når båndet og eventuelt gummiduken er borte, pusses og poleres fyllingen. Etterpå blir du bedt om å kjenne etter hvordan tennene passer. Tannkjøttet kan også være lettere irritert etter en behandling. Vær nøye med å følge hygieneinstruksjonene du får av oss, og etter noen dager vil du ikke føle noe ubehag. Fyllingen er nå ferdig.

Å tenke på etter behandlingen

Du bør vente med å spise til etter en eventuell bedøvelse er borte, og prøv å unngå å tygge direkte på tanna. Om mulig bør du også unngå stoffer med sterke fargeemner, som f. eks kaffe, te og rødvin det første døgnet.

Tannkjøttet kan også være litt irritert etter behandlingen. Vær derfor nøye med å følge de hygieneinstruksjonene du har fått av tannlegen din så vil det være bra etter noen dager.

Det er ikke vanlig med tannverk, og skulle du få det, må du oppsøke tannlegen din straks. Det normale er at alt føles bra og din nye tann fungerer som vanlig. Ved framtidige undersøkelser kontrollerer vi hvordan tann og fylling har klart seg. Om du lurer på noe må du bare ta kontakt.